Ut på tur

Hver onsdag og også innimellom ellers reiser vi i Blåklokken på tur. Vi har bål der vi griller nista vår. Turen starter med å utforske området, de voksne går rundt og lærer barna om det vi finner. Måltidet venter barna på, man blir sulten på tur. Etter mat, så leker barna i ukjente omgivelser, med flere utfordringer enn uteområdet vårt har.

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

  • erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger
  • tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
  • utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
  • får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen
  • får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen
  • blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.

(Fra rammeplanen for barnehager)