Tema for våren er eventyr

Denne våren vil vi ha eventyr som tema. Liten gruppe vil arbeide med skinnvotten- eventyret formidles ved hjelp av de fine figurene på bildet. Stor gruppe vil arbeide med ulike eventyr. Vi har alt vært innom "Gutten som kappåt med trollet", "Den standhaftige tinnsoldaten", "Bukkene bruse", "De tre små griser," "Tornerose" og det blir mange flere.