Nettverksbygging med andre barnehager

Renate skriver eksamen om nærmiljø og samfunn knyttet til samarbeidet med Tybakken barnehage. Målet er at barna skal se sin påvirkning på samfunnet og kunne ta hensyn til mennesker rundt seg. Også viktig å forstå at alle er forskjellige. Barn som vokser opp i dag har flere arenaer i samfunnet de må forholde seg til. Å ha mulighet til å bygge nettverk er viktig for deres utvikling. I tillegg lærer barna om sin rolle i nærmiljøet ved å bevege seg rundt i området.

Vi har vært hos Tybakken og de har vært hos oss. Vi har vist hverandre våre tursted, og vært på fellesturer til blant annet vardåsen. Tybakken var på konsert hos oss i høst, og vi skal til dem nå i vår. Vi hadde også en felles tur til Hove der også skolebarna i Hove barnehage var med. Dette er lærerikt og moro!