Kontakt

Besøksadresse

Skilsøveien 183
4818 FÆRVIK

Postadresse

Skilsøveien 183
4818 FÆRVIK

Telefon

Hovednummer:37 08 63 72
Forglemmeigei:37 08 63 72
Skogstjerna:37 08 63 72

E-post

blaaklokken@barnehage.no

Styrer

Renate Bai Stabell
Tlf:
E-post: