Vår barnehage

Blåklokken barnehage holder til på Færvik, Tromøy, trygt beliggende i naturskjønne og kuperte omgivelser. Her er 27 barn i alderen 0-6 år som får lov til å undre seg og uttrykke seg på mange forskjellige måter. Avdelingen Forglemmegei er fra 2-6 år og Skogstjerna er fra 0-2 år. Blåklokken er en selveiende økonomisk forening. Foreningens medlemmer er foreldrene. Blåklokken har lange tradisjoner og arrangerer ulike årstidsfester. Vårt fokus er kunst og kultur og språkutvikling.