Oppleve naturen

Turer er viktig i Blåklokken barnehage. Skogstjerna er på tur på mandager og Forglemmegei flere ganger i uka. Vi finner dyr, insekter, planter og sopp- så lærer vi om dem. Vi plukker bær og ser hva som skjer i naturen nå som det er høst. Fant til og med en død fugl som vi måtte ha begravelse for.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • får kjennskap til menneskets livssyklus.