Edderkoppen Eddie

Vi har nå fanget en hus edderkopp som bor i et akvariet inne i barnehagen. Det er skolegruppa sitt ansvar og passe på den. Det er spennende å følge med på den og ellers på hva som skjer i naturen på våren.

Personalet skal
• sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan
bidra i egen og andres læring
• legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas
trivsel og allsidige utvikling
• være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge
til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
• støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet,
læringslyst og tiltro til egne evner
• utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i
barnehagens innhold
• støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener
og skape forståelse og mening sammen med dem
• sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer,
utfordringer og mestringsopplevelser.