Erfaringer med kunst

I Blåklokken er kunst, kultur og kreativitet viktig. Til alle prosjekter vi har bruker vi kunstuttrykk. På bildet over ser dere noen av biene vi har laget i forbindelse med bie prosjektet vi holder på med nå. Bier skal og har de laget i ulike type materialer. Barna i Blåklokken er veldig glade i og lage ting. Ofte finner vi naturmaterialet og lager noe av det. Vi er opptatt av at barna skal utforske ulike teknikker og materialer.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.