Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon er en viktig del av barnehagehverdagen. Vi ser og snakker med barna. Slik utvider vi også deres språk og språkuttrykk. Vi leser hver dag. Både bildebøker og eventyr er ofte brukt. I tillegg bruker vi konkreter ofte. Det kan være figurene i et eventyr eller elementer fra en bok eller et tema vi holder på med. Vi synger, øver regler og rimer. Det er også stas og skrive litt.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
  • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
  • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.