Tur til Spornes

Blåklokken har et unikt nærmiljø med mye flott natur. Vi bruker skog og sjø rundt oss mye. Bildet er fra en tur til Spornes der vi plukket tau som var kommet inn med havet. Tauet skal brukes til et kunst prosjekt på "Den fantastiske barnekunstfestivalen". Barna lærer her om miljøvern og ta vare på naturen. Vi bruker også andre deler av nærmiljøet vårt som andre barnehager, skolen og sykehjemmet og byen.

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
  • erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
  • utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
  • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
  • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
  • blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
  • får kjennskap til nasjonale minoriteter.