Planeter

Vi på Forglemmegei har både før og etter påske hatt et prosjekt om verdensrommet og planeter. Vi har lært om alle planetene, sola og månen. Vi har lest bøker, sunget sanger, hørt fortellinger, undret oss og laget ting. Vi planlegger og lage planeter med ballonger og en romrakett av pappkasser. De største har også bygget Lego. I samlingsstund snakket vi om Merkur og sang om planetene. Merkur ligger nærmest solen og barna ble fort enige at man kan ikke leve der. Det er alt for varmt.!!!

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • får kjennskap til menneskets livssyklus.