Vår

I tiden fremover skal vi oppdage våren og naturen. Det er allerede kommet frem en del insekter og blomster. Det er så mye spennende. I dag skal vi også ha siste tur med bål.

Personalet skal

  • sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring
  • legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling
  • være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
  • støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner
  • utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold
  • støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem
  • sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.