Realfag i Blåklokken

Blåklokken er med i realfag nettverk i regi av Arendal kommune. Det betyr at vi utveksler erfaringer om bruk av realfag i barnehagen. Bildet over viser hvordan vi leker med maling, lys, farger og former. Det er slik forskning vi driver med i Blåklokken. Hva kan flyte? Hva skjer når vi stikker en pinne i en ballong? Hva skjer i naturen? Vi rydder og sorterer, vi spiller og teller, vi leker!

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
  • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.