Oppstart

Det er spennende å bli kjent med nye familier! alltid gøy å se hvordan gruppene fungerer. det er 7 nye barn på Forglemmegei i år. 6 av dem kommer fra Skogstjerna. På skogstjerna er det 5 nye barn. Å bli tilvent barnehagelivet er en prosess, men det har gått så bra. Nå på høsten er trygghet og vennskap det viktigste vi gjør:-)

 Gode læringsmiljø

Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.

Kjennetegn:

Alle opplever å bli sett og verdsatt for den en er – hver dag

·        Vi ser glade og fornøyde barn

·        Vi ser barn som tør å spørre, si ifra og viser følelser

·        Vi hører barn som bruker begrepene «vi» og «oss»

·        Vi ser barn som har blikkontakt når de kommuniserer

·        Vi ser barn som verdsetter annerledeshet

 

Kjennetegn på god praksis –

Eksempel: Personalet ser, forstår, bekrefter og responderer på barnets signaler.

Alle opplever vennskap – hver dag

·        Vi ser og hører barn som hjelper hverandre uoppfordret

·        Vi ser at alle har noen å være sammen med

·        Vi ser barn som har gode relasjoner over tid

·        Vi ser barn som er trygge i møte med andre