Vennskap

I oppstart i år har vi jobbet med vennskap. Vi har lagd kort til hverandre. På dette kortet har alle fortalt noe fint om hverandre. Barna ble veldig flinke til dette. Barna satt på frimerke på kortene og slikket på konvolutten. Når alle kortene var ferdige gikk vi til Joker og postet dem. Der spiste vi også is.

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.