Dinosaurprosjekt

For tiden er det dinosaurer som opptar barna på Forglemmegei i Blåklokken. Vi har laget dinosaurer i leire. Vi har tegnet og malt dem. Blant annet var vi ute og tegnet dinosaurer etter skyggen av en figur. Bøker er kjøpt og blir lest. Vi har også skaffet oss et stort puslespill som vi pusler på gulvet. Denne uken lekte vi arkeologer og gravde frem en dinosaur tann hver.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • får kjennskap til menneskets livssyklus.