Ut på tur

Blåklokken er heldige og har mange fine turområder. Et av favoritt områdene våre er nede i Færvikkilen. Her kan vi lete etter dyr i sjøen. Vi finner børstemark, fisk, snegler og sjøstjerner. Etter hvert kan vi også finne krabber. Vi finner mye rart og oss voksne må finne ut litt om det vi finner. Da kan barna også lære litt. De er veldig nysgjerrige.

Personalet skal

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.