Kylling klekking

Vi hadde et kjempe morsomt prosjekt i april. Vi klekket ut kyllinger. Dette engasjerte foreldre, ansatte, barn og besteforeldre. De var ferdig klekket til påskefrokosten og alle kunne hilse på de.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.