17. mai

Vi har lært mye om 17. mai. De store malte seg i ansiktet for å visualisere Norges rolle i forhold til union med Sverige og Danmark. 16. mai gikk vi i tog, hoppet i sekk, kastet på boks, hoppet lengde. Vi spiste pølser og is.

Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.