Teater i Blåklokken

Vi hadde besøk av Askeladden fri teater. Det var veldig moro, men også ganske skummelt. De tok for seg den norska kulturskatten og eventyr. Troll og prinsesser. Barna var helt oppslukt.

Fagområdet kunst, kultur og kreativitet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.