Vennskapskort

Barna på Forglemmegei har lagd vennskapskort til hverandre. De har satt seg ned i ringen og sagt fine ting til hverandre som er skrevet på kortene. Det var gøy å se hverandres fulle navn på konvolutten. Vi måtte gå til Joker og poste dem. I tillegg måtte vi jo kjøpe is.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.