Kunstprosjekt

Da har Gustav Klimt og Vincent van Gogh vært på besøk hos oss. Vi har snakket om dem og malerier de malte. Vi studerte bildene nøye. Barna delte seg i to grupper: van Gogs og Klimts gruppe. De valgt selv hvilket lag vil de være med på. Så malte de sine egne bilder. Det var utrolig fint å se på barna mens de malte streker, flekker og ulike former.

Personalet i Blåklokken har vært på studietur til Amsterdam. Der besøkte vi både Gustav Klimt og Van Gogh museet. Da må vi jo bruke det vi har læte. I tillegg hadde vi kjøpt med noen vafler og litt sjokolade som barna måtte smake.

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (rammeplanen).