Skogstjerna til Vardåsen

De største barna på Skogstjerna var ute å gikk helt til Vardåsen. De var kjempeflinke. Gøy å klatre opp i tårnet og litt skummelt og klatre ned igjen. Vi samlet oss og spiste niste. Etterpå gikk vi ned i hinderløypa og koste oss der litt. Ganske slitne barn på vei hjem, men en fin opplevelse.

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.