Skinnvotten

Begge avdelingene har hatt "Skinnvotten" som tema i januar. Vi har spilt fortellingen med konkreter og sunget sanger om dyrene. En dag lagde de minste barna en vott av gråpapir som de hang opp på sklia inne. En etter en, kledd ut som dyr; gikk barna inn i votten.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.