Pepperkakeby

Skolegruppa i Blåklokken har lagd et kjempefint pepperkakehus som vi har hatt utstilt i pepperkakebyen til Trauma. Barna tegnet, kuttet ut og pyntet huset helt selv. Det ble kjmpefint.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene (Rammeplanen for barnehager).