Barnas dugnad

15. oktober var de foreldrene i barnehagen på dugnad, og vi takker for innsatsen!! Minner også om liste i gangen for dere som ikke deltok. Velg en oppgave og skriv dere på:-)

18 oktober ville barna ha dugnad. Det ble raket masse løv. Blader og trær er jo noe vi har mye av her i Blåklokken..

Barna var flinke til å rake, og få løvet opp i trillebåra. Noen synes det var gøyest og leke med løvet.