Teskjekjerringa

I tiden frem mot sommeren skal vi konsentrere oss om Prøysens forfatterskap. Arbeidet skal resultere i en utstilling på Prøysen dagene på Tromøya. Vi leser Teskjekjerringa, synger sanger og produserer kunst.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

• utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg

 • gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk

  • styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

  • utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk

  og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet

  • utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og
  form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og
  drama

  •oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.