Ut på tur

Idag har vi tatt turen til Kjenna. Det er viktig for oss å la barna få kjennskap til eget nærmiljø. Det var litt langt å gå, men alle klarte seg bra. Vi så padder som var overkjørt, fugler som hadde sloss og mye annet spennende på veien. Når vi kom frem spilte vi fotball, lekte og spiste maten vår. Det var litt kaldt, men det var vel de store som ikke klarte å holde varmen:-)

I følge rammeplanen for barnehagen, skal barnehagen blant annet bidra til at barna:

  • får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
  • skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
  • videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet
  • får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
  • utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen
  • utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige
  • får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.