God påske!

Vil med dette fine bilde ønske dere alle en fin påskeferie. Endelig er det vår!

Et av fagområdene i barnehagen er kunst, kultur og kreativitet. idag har vi vært kreative på loftet og malt vårbilder.

Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer (Rammeplanen).