Deilig på tur!

Den siste tiden når vi har hatt så fint vær har stor gruppe vært på tur to ganger i uken. Vi har mange fine områder å reise til. Vi er inne i Kjenndalen, nede i Færvik kilen, på skolen eller inne i skogen. Vi har også lært endel om fugler. Vi har sett på bilder av fugler og hørt på sangen deres i barnehagen. Når vi kommer ut lytter vi etter dem i skogen. I tillegg leter vi etter dyrespor. Mye spennende å lære rett ved barnehagen.

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter (rammeplanen).