Nå er det vår!

Nå er det vår og fantastisk mye å se på og lære om i naturen rundt oss! Vi er mye på tur for tiden. I Tjenndalen, ved Færvik kilen eller mot Vardåsen. Noen ganger også rett bak barnehagen i vår egen lille skog.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna

• opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet

• opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

• får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon

• lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen

• erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet