O jul med din glede

Nå for tiden koser vi oss i Blåklokken barnehage med juleforberedelser. Vi lager veldig mye, har advent samlinger, baker, leker og mye mer. Viktig å nyte adventstiden.

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

  • erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger
  • tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
  • utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
  • får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen
  • får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen
  • blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.