Realfag i barnehagen

Realfag i barnehagen er veldig inn i tiden, siden Arendal er realfagskommune. For oss i Blåklokken er det viktig at dette er gøy og lek! Vi har lekt med vann ute i sandkassen, vært på vitensenteret, jobbet med luft ved hjelp av blant annet ballonger. Eksperimenter er alltid stas. Både de i samling og de i sandkassa eller naturen På bildet over ser dere litt fra samlingen da vi lekte og gjorde erfaringer med lys.

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

  • erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger
  • tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
  • utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
  • får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen
  • får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen
  • blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.

(Fra realfag i barnehagen, regjeringen.no)