Oppleve naturen

Turer er viktig i Blåklokken barnehage. Skogstjerna er på tur på mandager og Forglemmegei flere ganger i uka og alltid onsdager. Vi følger med på hva som skjer i skogen i de forskjellige årstidene. Det er deilig å leke i skogen. Vi bygger hytte og koser oss.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • får kjennskap til menneskets livssyklus.