Høsten kommer- adjø da sommer

Nå i september jobber vi med høst som tema. Denne uken har vi smakt på ulike grønnsaker hver dag. Vi snakker om hvor de vokser og hvordan de brukes. Vi skal riste fløte til smør. Vi kverner vårt eget mel, som vi skal bake brød av til høstfesten vår. I tillegg tar barna med seg en grønnsak eller frukt som de pynter. Av disse figurene lager vi en historie. Barna kler seg også ut som bondemenn og bondekoner. Her lærer barna masse om tradisjoner og høsten som årstid! Vi er ute i naturen og ser hva som skjer.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
  • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
  • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
  • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
  • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
  • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
  • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.