Korona informasjon

Vi har skjerpet hygienen i barnehagen og oppdatert dokumenter. Vi følger hele tiden med på FHI og Arendal kommunes retningslinjer. https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/