Progresjonsplan kunst, kultur og kreativitet

Mål: Gi barna erfaringer med kunst, kultur og egen skaperglede. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon.

 Personalet skal:

Samtale om deres og andres kunst og kulturelle utrykk. Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur. Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle utrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene.Motivere barna til å utrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer. Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne og uterom. Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner, kunst, kultur og utrykk fra fortid og samtid. Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.

 

1-3 årBarna skal få erfaring med:

 •          Egen nysgjerrighet gjennom undring, undersøkelse og eksperimentering med ulike materialer.
 •          Sanseopplevelser og erfare gjennom kroppen. 
 •          Stimulere til rollelek gjennom dramatisering.
 •          Møte og skape musikk i ulike former gjennom dans og rytme.

 

3-5 år Barna skal få erfaring med:

 •          Skal bygge videre på erfaringene.
 •          Inntrykk bearbeides i prosess gjennom skapende virksomhet. Oppmuntre/tilrettelegge til kreativitet og fantasi ved å ha tilgjengelig ulikt materiell inne og ute.                               
 •          Legge til rette for innblikk i ulike kulturer og oppleve glede og stolthet over egen kultur og tradisjon.
 •          Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding og vise respekt for deres

 

5-6 år Skal forberede skolestart og få erfaringer med:

 •          Bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 •          Bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.
 •          Møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykks-former.
 •          Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om barnas lekende og estetiske uttrykksformer.
 •          Bruke det vi finner i naturen til å skape.
 •          Uttrykke seg i musikk, sang, dans og drama.