På langtur

I dag har vi hatt en helt fantastisk tur. Vi pakket med en vogn, vann, nister og kjeks og gikk til Vardåsen. Alle toåringene gikk hele veien, et par av ettåringene måtte hvile litt i vogna. På veien så vi en buss, en lastebil og en hel gjeng med pensjonister på tur. Alltid mye spennende å se. På Vardåsen spiste vi og klatret i tårnet. Etterpå gikk vi ned på jordet og løp, rullet og lekte. Hadde også en tur inn i skogen der vi klatret og satt i trær. En dag med krabbing, gåing, løping, rulling, balansering, klatring og mye bruk av kropp.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
  • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
  • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
  • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
  • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser