Pirat uke

Forglemmegei har pirat uke. Det betyr at det var sjørøvermusikk på utsiden da vi kom på mandag. Vi har bygd skute av to lekebenker, et bord og noen pappesker. Vi har balansert over en sjø med haier i. En dag kastet vi ned sjørøver bokser med ertepose. I dag har vi vært på skattejakt i skogen. I tillegg har vi spist pølser med sjørøverflagg på. Det ble liksom små sjørøverskuter. I morgen blir det rottesuppe. På bildet ser dere når vi malte sjø med beina. Vi brukte da fingermaling og gikk den utover. Godt samarbeid av barna.

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv (rammeplanen for barnehager).